הנחיות לנהיגה ושימוש בטוח בקרואן

נהיגה עם קרוואן נגרר

 אין לשהות בתוך הקרוואן בזמן הנסיעה.

מהירות הנהיגה עם קרוואן הינה עד 90 קמ"ש. ותמיד 10 קמ"ש פחות מהמותר על פי החוק.

יש לבצע סיבובים רחבים, תוך התבוננות במראות הצד.

מרחק העצירה בנסיעה עם קרוואן נגרר גדל משמעותית. נתון זה מצריך את היערכות והתייחסות הנהג בכל עת ובפרט בעת נהיגה בקרבת רכבים ולקראת כניסה לצומת.

נהיגה לאחור תתבצע רק בעזרת מכוון הרואה את כל חלקו האחורי של הקרוואן.

בעליות וירידות חדות חשוב לנהוג בהילוך נמוך על מנת למנוע מצב של חוסר שליטה ולהימנע משימוש מיותר בבלמים.

יש להיות מודעים לחום המנוע בכל עת. בעת גרירת משאות כבדים, חום המנוע עשוי לעלות מהר יותר מאשר בנסיעה שגרתית.

גחון הקרוואן יהיה לרוב נמוך יחסית. כניסה לבורות, לדרכים לא סלולות או לתוואי שאינו ישר עלולה להסתיים בנזק.

מומלץ לנהוג עם קרוואן נגרר רק בדרכים המיועדות לרכב פרטי.

גובה הקרוואן יכול להגיע לגובה של למעלה מ-  2.60 מ'.

יש להתחשב בכך בעת בחירת מסלול הנסיעה.

קרוואן נגרר רגיש יותר לרוחות צד בשל גובהו. חשוב להאט את הנסיעה ולשמור על יציבות באזורים המועדים לבעייתיות.

עלייה על פסי האטה (באמפרים) תיעשה לאט ובזהירות, כדי למנוע התנתקות של החיבור בין הקרוואן לבין הרכב הגורר.

יש לאבטח את הציוד בקרוואן, להכניסו לארונות ולתאי האחסון על מנת למנוע נפילה וגרימת נזק במהלך הנסיעה.

עצירה והמשך נסיעה

 לפני כל עצירה באזור בנוי חשוב לתכנן את דרך היציאה הקלה ביותר.

עצירה ומעבר בתחנות דלק צרות ובאזורים בנויים ללא מרחב תמרון תהיה בעייתית. יש לעצור ולעבור רק במקומות מרווחים ובעלי שטח גדול מספיק למעבר הקרוואן.

בכל עצירה מוחלטת לשם חניית הקרוואן, על גלגלי הקרוואן להיות על הקרקע כשאחד הגלגלים נעול באמצעות סנדל (על מנת למנוע את גרירת הקרוואן על ידי מי שאינו רשאי לכך) וכל רגלי הקרוואן מורדות ויציבות על הקרקע.

עצירה מוחלטת והתחלת נסיעה חייבות להיעשות בשטח מישורי, לאחר שהקרוואן אובטח כראוי.

לפני נסיעה יש לוודא שברזי הגז בקרוואן סגורים.

שימוש בקרוואן

 אין לקשור ציוד לגג הקרוואן, הוא אינו מיועד לכך.

תליית ציוד על צדי הקרוואן בזמן נסיעה אסורה גם היא.

אין להדליק אש בקרוואן, מלבד בכיריים המובנות בו ובעת הפעלת הכיריים יש לפתוח את החלון הצמוד.

 

ריתום וניתוק קרואן

 

תפעול נכון של פאנל בקרה בקרוואן נגרר

 

איך להוריד רגליים בקרוואן נגרר

 

פתיחת דלת בקרוואן

 

דלת תא אחסון

 

מיטת קומותיים בקרוואן

 

ידיות אחיזה בקרוואן

 

דלת תא מטען באביבה

 

חיבור מקלחת חיצונית

 

חיבור קרוואן לנקודת מים

 

חיבור גז חיצוני

 

ניקוז מים אפורים בקרוואן

 

תפעול כיריים גז

 

חימום מים בחשמל ובגז בקרוואן

 

הפעלת מקרר טטפורד בקרוואן ובאוטוקרוואן

 

פתיחה ושימוש נכון בחלון בקרוואן

 

תפעול השירותים בקרוואן

 

הפעלת מזגן בקרוואן

 

איך להפוך את הסלון למיטה בקרוואן נגרר